XXXII. Perfect Change Kupa Versenykiírása 2017/2018. év
 
Szentgotthárd

6. Az értékelési rendszer, helyezések eldöntése

Győzelem: 3 pont

Döntetlen: 1 pont

Vereség: 0 pont

A legjobb 16 között illetve a Sport 36 Kupa során a rendes játékidőt követően, ha döntetlennel zárul a mérkőzés, akkor a büntetőpontról végzett rúgások döntenek a mérkőzés végkimeneteléről, a büntetők győztese 2 pontot kap, míg a vesztes csapat 1 pontot szerez. Pontazonosság esetén a sorrend megállapításakor a büntetőpontról végzett rúgások góljai nem számítanak a szerzett- és kapott gólok közé.

Pontazonosság esetén a következő szempontok alapján kell a sorrendet megállapítani
Két azonos pontszámú csapat esetén:

•  Szerzett pontok száma

•  Egymás elleni eredmény

•  Gólkülönbség

•  Több rúgott gól

•  Sorsolás

Kettőnél több  azonos pontszámú csapat esetén:

A csoportban szereplő más pontszámot elérő csapat/ok elleni eredményt/eket, az azonos pontszámú csapatok sorrendjének megállapításánál NEM kell figyelembe venni! Az azonos pontszámú csapatok egymás elleni eredményeit új táblázatba kell foglalni, és így megállapítani a sorrendet az alábbi szempontok szerint:

•  Szerzett pontok száma

•  Gólkülönbség

Amennyiben a fenti szempontok alapján az azonos pontszámú csapatok sorrendjét így sem, lehet megállapítani, úgy az érintettek sorrendet SORSOLÁSSAL kell eldönteni.

7. Játékjogosultság:

a.) Nemzeti szövetségek által rendezett hivatalos bajnokságokban eltiltásra került, tettlegességért, erőszakos cselekedetért, brutalitásért, vagy súlyos szabálytalanságért, úgy annak lejártáig az Alpokalja Kupán sem szerepelhet! Azok a játékosok, akik az időszakos eltiltásukat nem ilyen jellegű fegyelmi vétségért kapták, azok a játékosok szerepelhetnek a tornán!

b.) A torna folyamán bármely okból kiállított, ill. eltiltott játékos, vagy vezető nem tartózkodhat a küzdőtéren, a cserepadon még vezetőként sem. Csapata vagy egyéb más mérkőzés alatt, csak a lelátón tartózkodhat. Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a sportrendezvényekre érvényes egyéb törvényi előírásokat, szabályokat ez esetben is kötelesek betartani.

8. Lebonyolítással, rendezéssel kapcsolatos előírások

a.) Mérkőzéseken tornacipőben, edzőcipőben, ill. teremcipőben lehet játszani.

b.) Minden csapat köteles egységes, SZABÁLYOSAN SZÁMOZOTT (a mez hát vagy mell részén jól látható számozás) felszerelésben pályára lépni. Az a játékos, aki nem a csapat egységes színű mezét viseli, nem léphet pályára! Azonos színű mez esetén a pályaválasztó köteles felszerelést váltani!

c.) Mérkőzéslabdát a pályaválasztó csapat köteles biztosítani. A mérkőzések eredménye illetve az ott történtek miatti óvást, a fordulót követő hétfő déli 12 óráig írásban 4000 Ft óvási illeték egyidejű befizetése mellett írásban kell benyújtani a versenybizottsághoz.

Az óváshoz az óvási díj befizetést igazolni kell! Az óvást illetően a versenybizottság, részéről hozott döntések ellen további fellebbezésnek helye nincs, azok kötelező érvényűek.

d.) A cserepadon, a mérkőzés folyamán a nevezett játékosok minden esetben csak szabályos felszerelésben tartózkodhatnak! A kispadon tartózkodó játékosok és vezetők ( max. 3 fő) kötelesek mindvégig sportszerű magatartást tanúsítani!
A szabályokat megszegőkkel szemben a versenybizottság büntetést alkalmazhat. ( pl. pontlevonás, kizárás) Az a személy, aki a Nemzeti szövetségek által rendezett hivatalos bajnokságokban eltiltásra került, úgy annak lejártáig az Alpokalja Kupán a cserepadon sem foglalhat helyet!

9. A sportszerűség mindvégig értékelésre kerül!

Mérkőzések előtt kötelesek a csapatok a jegyzőkönyvet, olvashatóan kitölteni, ennek elmulasztása esetén a mérkőzést lejátszani nem lehet.

10. Várakozási idő nincs!

A versenybizottság által kiadott időrendtől eltérni, mérkőzést halasztani nem lehet! Rendkívüli esetben különösen méltányos okok estén a versenybizottsághoz írásban benyújtott kérelem alapján - amely a két csapat megállapodását is tartalmazza - egyedi kérelemként elbírálva a versenybizottság, engedélyezheti a mérkőzés új időpontban történő lejátszását.

11. Súlyos sportszerűtlenség, vagy kétszeri ki nem állás esetén az érintett csapat és játékosai a torna további küzdelmeiből kizárásra kerülnek.

Amennyiben valamelyik csapata nem áll ki az adott mérkőzésre akkor, a következők szerint kell eljárni:
a) első alkalommal 1 büntetőpont levonása és 3 pont 6-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapatnak;
b) második alkalommal 3 büntetőpont levonás és 3 pont 6-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapatnak;
c) harmadik alkalommal kizárás.

12. A 2017/2018. évi Perfect Change Alpokalja Kupán, az a labdarúgó aki a mérkőzések folyamán összegyűjt 3 kiállítást maga után vonó figyelmeztetését (2 illetve 5 perces kiállítást) ezt követően a soron következő egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal (eltiltásra kerül). Az alapszakaszt lezárását követően minden labdarúgó korábbi kiállításai törlésre kerülnek („tiszta lappal indulnak újra”).

A versenykiírás mellet a torna játék- és versenyszabályai is kiadásra kerülnek.

Egyéb rendelkezések:

A versenybizottság a fordulókat követő hétfőn 17.00 órakor tartja értekezleteit, ahol előzetes bejelentés alapján a csapat képviselője jelen lehet és észrevételeit elmondhatja.

Minden csapatnak (képviselőjének) rendelkeznie kell email címmel!

A nevezéseket, csapatnévsorokat elektronikus úton, az állandó számozás szerint kell megküldeni a versenybizottságnak!
Email: alpokalja32@gotthardtv.hu

A 2017/2018. évi XXXII. Perfect Change Alpokalja – Kupára nevező csapatok nevezésükkel egyidejűleg a versenykiírást, a versenyszabályokat, a lebonyolítási rendszert elfogadják !!!

Szentgotthárd, 2017. december 7.

 

 

Gaál László sk.

Jb. elnöke

Gaál Ákos sk.

Vers. biz. titkára

 

Kezdőlap     |     Kiírás     |     Csapatok     |     Sorsolás     |     Tabella     |    Fórum     |     Hírek
XXXII. Alpokalja Kupa © 2005-2018 | Készítette: füłe$