XXXII. Perfect Change Alpokalja Kupa 2016/2017. évi szabályai

11. Szabály - A gól

Gólt kell ítélni: Ha a labda akár a földön, akár a levegőben teljes terjedelmében áthalad a gólvonalon a kapufák és a keresztléc közt, anélkül, hogy előtte a táma­dó csapat szabálytalanságot követett volna e! A mérkőzés győztese: A mérkőzést az a csapat nyeri, aki több szabályos gólt ér el. Ha mindkét csapat azonos számú gólt szerez, akkor a mérkőzés döntetlen.
Bajnoki rendelkezések:
A torna mérkőzésein a bizottság határozata alapján egyes esetekben a kiírásától függően, hosszabbítással büntető pontról elvégzett rúgásokkal vagy sorsolással lehet eldönteni a mérkőzés győztesét. Erről a csapatokat előzetesen értesíteni kell.

12. Szabály - Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Közvetlen szabadrúgással büntetendő az a játékos, aki a követ­kező szabálytalanságok valamelyikét elköveti:
· Ellenfelét bármely irányból becsúszva szereli, vagy ezt megkísérli
· Ellenfelét megüti, vagy megkísérli megütni
· Ellenfelét gáncsolja, lábával buktatja, vagy megkísérli azt · Nekiugrik ellenfelének
· Ellenfelét visszahúzza, vagy megkísérli visszahúzni
· Leköpi ellenfelét vagy ezt megkísérli
· Szándékos kezezésben vétkes (Kivéve a saját büntetőterületen belül tartózkodó kapust)
· Ellenfelét hátulról úgy szereli, hogy közben érinti azt

 1. Testi erejét brutális módon veti be, úgy hogy nem a labdát akarja megjátszani
 2. A büntetőterületen belüli becsúszások illetve ennek szándéka, kísérlete esetén minden esetben büntetőrúgást kell ítélni a vétlen csapat javára!

  KIVÉTEL:  A büntetőterületen belül tartózkodó kapusra a szabály  nem vonatkozik!
  Büntetőrúgás:
  Ha valamely játékos a fent említett szabálytalanságok egyikét a saját bün­tetőterületén belül követi el, akkor az ellenfél javára büntetőrúgást kell ítél­ni, fettéve, ha a labda a szabálytalanság pillanatában játékban volt.
  Közvetett szabadrúgással büntetendő az a játékos, aki elköveti az alábbi szabálytalanságok valamelyikét:
  · Mint kapus:
  · Kézzel érinti a labdát, amit a csapattársától, közvetlenül visszakapott - akár fejjel vagy testtel történt a hazaadás
  · Kézzel érinti a labdát, amelyet csapattársa lábbal szándékosan hazapasszolt
  · Kézzel érinti a labdát, amelyet csapattársa oldalrúgásból neki passzolt, ha az érintés a büntető területen  belül történt.
  · Tovább, mint 5-6 másodperc birtokolja a labdát kézzel
  Mint mezőnyjátékos:
  · Veszélyesen játszik  Szándékosan az ellenfelét feltartja.
  · A kapust megakadályozza, hogy a kezében lévő labdát megjátssza.
  · A 12. szabályban nem jelölt szabálytalanságot követ el, amely során a játékot a játékvezető megszakítja és a vétkest figyelmezteti, vagy kiállítja.
  A közvetett szabadrúgást onnan kell elvégezni, ahol az eset történt.
  Kivétel! · Ha az eset a saját büntetőterületen belül történt, akkor a hatos vonal kapuvonallal párhuzamos azon pontjáról kell elvégezni, ahol az eset a legközelebb történt.

  Ki kell állítani 2-5 percre - az eset súlyától függően - azt a játékost, aki:
  1. Sportszerűtlenül viselkedik.
  2. Szavakkal, mozdulatokkal nemtetszését fejezi ki.
  3. Következetesen vét a játékszabályok ellen.
  4. Késlelteti a játék újraindítását (labda elé áll, szabadrúgást, bedobást, szöglet elvégzését késlelteti, megakadályozza)
  5. Szabadrúgás, szögletrúgás, büntetőrúgás esetén nem tartja be az előírt távolságot.
  6. A játékvezető engedélye nélkül belép a játéktérre, és sportszerűtlenül viselkedik.
  7. A játékvezető engedélye nélkül elhagyja a játékteret. (Sérülés esetét kivéve)
  A mérkőzés folyamán a vétkes játékost VÉGLEG CSERE NÉLKÜL ( piros lappal)  ki kell állítani ha:
  1. Durva szabálytalanságban vétkes.
  2. Brutálisan játszik.
  3. Ellenfelét, vagy valaki mást leköp azt megkísérli, a játéktéren köpköd.
  4. Ellenfél csapatát kezezéssel nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg (kivéve a saját büntetőterületen belül álló kapust).
  5. Ellenfél csapatát szabadrúgást, vagy büntetőrúgást maga után vonó eszközzel nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg.
  6. Goromba, sértő kifejezéseket használ, mutogat a nézőknek sértő kifejezéseket kiabál.
  7. Előzetesen már két alkalommal kiállították és ismét kiállítást maga után vonó szabálytalanságot követ el. Ha a játékvezető megszakítja a játékot, hogy a 6. pontban leírt szabálytalanságok valamelyike miatt a játékost kiállítsa, és más játékos nem követett el más súlyos szabálytalanságot, akkor a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni, figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket.
  Döntvények a szabályhoz:
  A piros lappal kiállított játékos nem vehet részt ismét a játékban. A kispadra sem ülhet le, be kell mennie az öltözőbe. A véglegesen kiállított játékos helyett csapata egy másik játékossal a mérkőzés hátralévő idejében már nem egészülhet ki. A cserepadról 2-5 percre kiállított játékos esetén a játéktérről büntetés mértékével azonos időre le kell jönni egy játékosnak. A cserepadról piros lappal kiállított játékos esetén a játéktérről szintén le kell jönni egy játékosnak 5 perc időtartamra, ennek leteltével a csapat újra kiegészülhet. A cserepadról kiállított játékosnak is az öltözőbe kell vonulnia.

  Egyéb rendelkezés:
  A 2017/2018. évi Perfect Change Alpokalja Kupán, az a labdarúgó aki a mérkőzések folyamán összegyűjt 3 kiállítást maga után vonó figyelmeztetését (2 illetve 5 perces kiállítást) ezt követően a soron következő egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal (eltiltásra kerül). Az alapszakaszt lezárását követően minden labdarúgó korábbi kiállításai törlésre kerülnek („tiszta lappal indulnak újra”).

13. Szabály - Szabadrúgás

Kétféle szabadrúgás létezik:
· közvetett szabadrúgás
· közvetlen szabadrúgás
Minden szabadrúgás alakalmával a labdának a talajon kell állni. A szabad­rúgást végző játékos csak akkor játszhatja meg ismét a labdát, ha azt más játékos érintette.
Közvetett szabadrúgás:
Gól csak akkor érhető el belőle, ha a rúgó játékoson kívül a labdát más is érin­tette, mielőtt az a kapuba került.
Közvetlen szabadrúgás:
Ha a labdát egyből a kapuba rúgják, akkor a gól érvényes
A szabadrúgás helye:
A labdának a földön kell állni. Az ellenfél játékosainak legalább 5 m-re kell a letett labdától állni. A labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és elmozdult.
Büntető rendelkezések:
Ha az ellenfél játékosa az előírt távolságon belül tartózkodik:
· A szabadrúgást meg kell ismételni.

A szabadrúgást meg kell ismételni.
Ha a rúgó játékos még egyszer érinti a labdát, mielőtt azt más érintené:
· Az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni onnan, ahol a játékos másodszorra érintette a labdát.
Ha a szabadrúgásra jogosult csapat 4 mp. belül nem végzi el a szabadrúgást:
· Az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni, figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket.
Közvetlen szabadrúgás esetében a játékvezető mutatja az irányt.
Közvetett szabadrúgás jelzése
Közvetett szabadrúgásnál a játékvezető magasba emeli a karját és mindaddig ott tartja, amíg a labdát más nem érinti, vagy az a játékteret el nem hagyja

14. Szabály - A büntetőrúgás

Büntetőrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha valamelyik csapat egyik játékosa a saját büntetőterületén belül, közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanságot követ el.
Büntetőrúgásból közvetlenül érhető el gól.
A büntetőrúgást akkor is el kell végezni, ha a mérkőzés játékideje a megítélés pillanatában lejárt.
· A labdát a büntetőpontra kell tenni.
· A rúgást végző játékost egyértelműen azonosítani kell.
· A kapusnak a gólvonalon kell állni és előre a rúgás pillanatáig nem mozdulhat el. 
   Oldalra a gólvonalon bármely irányban mozoghat.
· Minden más játékosnak a játéktéren belül kell lenni, a büntetőterületen kívül kell állni, a büntetőpont mögött, a kapus és a rúgást végző játékoson kívül minden a játéktéren tartóz-kodó játékosnak az ellentétes térfélen kell tartózkodni. · A büntetőrúgást végző játékosnak a labdát előre kell elrúgnia. · A labdát csak akkor játszhatja meg újra, ha azt más érintette. A rúgó játékos a játékvezető jelére végzi el a büntetőrúgást, mozgás közben cselezhet, de a megkezdett mozgásnak folyamatosnak kell lenni. A megkezdett mozgást követően nem állhat meg ill. nem torpanhat meg! · A labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és az ezáltal elmozdul.
Büntető rendelkezések:
Ha a védő csapat vét a szabályok ellen:
· A rúgást meg kell ismételni, ha nem születik gól.
· A rúgást nem kell megismételni, ha gót születik.
Ha a rúgást végző játékos csapattársa vét a szabályok ellen:
· Ha gól születik, a rúgást meg kell ismételni.
· Ha nem születik gól, akkor nem kell ismételni.
Ha a rúgást végző játékos vét a szabályok ellen:
· A játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni, függetlenül attól, hogy gól született-e vagy sem.

15. Szabály - Az oldalrúgás

Az oldalrúgás a játék foldtatásának módja.
Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.
Oldalrúgással kell folytatni a játékot, ha a labda teljes terjedelmével, akár a földön, akár a levegőben elhagyja a játékteret az oldalvonal mentén.
· A labdát az oldalvonalra kell helyezni, ahol a játékteret elhagyta.

· A rúgást a labdát utoljára érintő csapat ellenfele végzi.
· A rúgó játékosnak a labdát a játéktéren kívül állva, lábbal a játéktérre kell juttatni.
· Az ellenfél játékosainak a letett labdától legalább 5 m-re kell állni.
· Az oldalrúgást 5 másodpercen belül el kell végezni.
· A rúgó játékos csak akkor érhet újra a labdához, ha azt más is érintette már.
· A labda akkor kerül játékba, ha azt a játéktérre befelé elrúgták és elmozdul.
Büntető rendelkezések:
Ha a rúgást végző játékos még egyszer érinti a labdát, mielőtt azt más érintette volna, akkor az érintés helyéről az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgás­sal kell a játékot folytatni. Figyelembe kell venni az általánosan kötelező rendelkezéseket.
Az ellenfélre száll át az oldalrúgás joga, ha:
· 5 mp-en túl végzi el a rúgást.
· A játéktéren belül állva végzi el a rúgást.
A szabálytalanul elvégzett berúgás az ellenfélre száll át.
Oldalról csak rúgással lehet a labdát játékba hozni (nincs bedobás)!

16. Szabály - A kapukidobás

A kapukidobás a játék folytatásának módja.
Kapukidobásból nem érhető el közvetlenül gól.
Kapukidobással folytatódik a játék, ha a labda akár a levegőben, vagy a földön teljes terjedelmével! elhagyta az alapvonalat és utoljára azt táma­dócsapat, játékosa érintette.
A labdát a kapus a büntetőterületén belül állva kézzel a saját térfelének bármely pontjára kidobhatja, a felezővonalon túlra közvetlenül nem dobhatja át.
· Az ellenfél játékosainak a büntetőterületen kívül kell állni.
· A kapus addig nem érintheti újból a labdát, még azt más meg nem játszotta.
· A labda akkor kerül játékba, ha azt a kapus, a büntetőterületen kívülre dobja.
Büntető rendelkezések:
Ha a labda közvetlenül kidobásnál nem hagyja el a büntetőterületet:
· A kidobást meg kell ismételni.
Ha a kapus ismét érinti a labdát, miután az elhagyta büntetőterületet, de még más játékos nem ért hozzá:
· A játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni onnan, ahol a kapus másodszor is érintette a labdát. ( A játéktér egyéb pontján kézzel érinti akkor közvetlen szabadrúgás)
Ha a kapus miután játékba hozta a labdát, azt vissza kapja a csapattársától, és kézbe veszi:
· Az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni, figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket
Ha a kapus a kézbe vett labdát 5 mp. -en belül nem hozza játékba: (abban az esetben is ha kapukidobás következik és a labda nem volt játékban de a kapus a labdát már kézbe vette)
· Az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni. figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket.
Ha a kapus a labdát közvetlenül az ellenfél térfelére dobja
· Az ellenfél javára közvetett szabadrúgást kell ítélni, onnan ahol a labda a felezővonalon áthaladt.

17. Szabály - A szögletrúgás

A szögletrúgás a játék folytatásának módja.
Szögletrúgást kell ítélni, ha a labda teljes terjedelmével áthalad az alapvonalon (nem a kapufák között) és azt utoljára védőcsapat játékosa érintette.
· A labdát szögletrúgásnál a szögletpontra kell tenni. ( alap és oldalvonat metszéspontja)
· Az ellenfél játékosainak legalább 5 m-re a letett labdától kell állni.
· A szögletrúgást a támadó csapat játékosa végzi el.
· A labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és elmozdult.
· A szögletrúgást végző játékos akkor érintheti újra a labdát, ha azt más játékos megjátszotta.
Büntető rendelkezések:
· Ha a rúgást végző játékos még egyszer érinti a labdát, mielőtt azt más érintette volna, akkor az érintés helyéről az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni. Figyelembe kell venni az általánosan kötelező rendelkezéseket.
· Ha a rúgást végző játékos 5 mp-en belül nem végzi el a szögletrúgást, akkor a szögletrúgás, közvetett szabadrúgásként a védő csapat javára száll át.
Minden más szabálysértés esetén a szögletrúgást meg kell ismételni.

18. Szabály - A büntetőpontról végzett rúgások ( a mérkőzés győztesét eldöntő esetekben)

A büntetőpontról végzett rúgás, a mérkőzés győztesét eldöntő mód.

· A játékvezető kiválasztja a kaput ahová a rúgásokat végzik.
· A sorsoláson amelyik csapat nyer, az kezdi a rúgásokat.
· A játékvezető jegyzeteket készít a rúgásokról.
· Csapatonként 3-3 játékost kell büntetőrúgás végrehajtására kijelölni.
· A rúgásokat a csapatok felváltva végzik.
- Az első 5 rúgó játékos mindkét csapat esetében annak kell, lenni, akik a lefújás pillanatában a pályán voltak beleértve a kapusokat is
· A csapatkapitányok közlik a játékvezetővel, mely játékosok végeznek majd rúgást.
· Ezen játékosok nevét, a mérkőzés folyamán a jegyzőkönyvbe rögzített játékosok közül lehet kijelölni.
· Amennyiben az egyik csapat a rúgások folyamán több gólt ér el, a három rúgás befejezése előtt, mint a másik a háromból elérhetne, akkor a rúgásokat be kell fejezni.
· Ha nem, akkor addig kell rúgni, míg az egyik csapat nem hibázik.
· Ha három rúgásig döntetlen, akkor újabb játékosokat kell jelölni a meglévő játékosok közül, akik még nem végeztek rúgást.
· Ha már mindenki végzett, rúgást  akit a mérkőzés előtt a jegyzőkönyvben neveztek és az állás továbbra is döntetlen, akkor a rúgásokat előröl kell kezdeni.
· A rúgás során a játéktéren tartózkodó játékosok közül bármelyik helyet cserélhet a kapussal.
· Csak a játékvezetők és a rúgásra jogosult játékosok tartózkodhatnak a játéktéren.
· A kapusnak a védés után a játéktéren belül kell maradnia, de nem akadályozhatja a rúgásokat.

A legjobb 16 között illetve a Sport 36 Kupa során a rendes játékidőt követően, ha döntetlennel zárul a mérkőzés, akkor a büntetőpontról végzett rúgások döntenek a mérkőzés végkimeneteléről, a büntetők győztese 2 pontot kap, míg a vesztes csapat 1 pontot szerez. Pontazonosság esetén a sorrend megállapításakor a büntetőpontról végzett rúgások góljai nem számítanak a szerzett- és kapott gólok közé.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Fegyelmi büntetések
I. Az a játékos, vagy a csapat hivatalos sportszakembere, aki a rendezvény rendjét, biztonságát veszélyezteti, vagy annak lebonyolítását megzavarja, a torna folyamán továbbiakban nem léphet pályára és a soron következő kiírásban sem nevezhető!


II. Azt a játékost, akit az alábbi szabálysértések valamelyikéért a játékvezető piros lappal végleg kiállította, csapata soron következő 1 mérkőzésén nem szerepelhet:
1.)A labda megfogása (kezezés)
Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a játékban levő labdát szándékosan kézzel megfogja, vagy a szándékos kezezéssel gól elérésében gátolja meg az ellenfél csapatát, illetve ez által nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg.

2.) Nyilvánvaló gólhelyzet
Ellenfél csapatát szabadrúgást, vagy büntetőrúgást maga után vonó eszközzel nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg.

3.) Összegyűjtött figyelmeztetések
A 2017/2018. évi Perfect Change Alpokalja Kupán, az a labdarúgó aki a mérkőzések folyamán összegyűjt 3 kiállítást maga után vonó figyelmeztetését (2 illetve 5 perces kiállítást) ezt követően a soron következő egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal (eltiltásra kerül). Az alapszakaszt lezárását követően minden labdarúgó korábbi kiállításai törlésre kerülnek („tiszta lappal indulnak újra”).

III. Azt a játékost, akit az alábbi szabálysértések valamelyikéért a játékvezető piros lappal végleg kiállította, csapata soron következő 2 mérkőzésén nem szerepelhet:

1.) Sportszerűtlen megnyilvánulás
Aki a labdarúgónak a büntetése, aki játékvezető - ideértve a 2. számú játékvezetőt is - téves, vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen szóval tiltakozik (reklamál), vagy mozdulattal tiltakozik, működésére folyamatosan negatív

IV. Azt a játékost, akit az alábbi szabálysértések valamelyikéért a játékvezető piros lappal végleg kiállította, csapata soron következő 3 mérkőzésén nem szerepelhet:
1. Előzetesen már két alkalommal kiállították (pl. 2 x 2 percre) és ismét kiállítást maga után vonó szabálytalanságot követ el.
2. Túlzott erőbevetéssel támadja ellenfelét. Pl. buktatás következtében történő kiállítás, lerántja ellenfelét.
3.) Kijelentéseket tesz illetve goromba, sértő kifejezéseket használ, mutogat, ellenfelének, nézőknek sértő kifejezéseket kiabál, mond vagy hasonló megnyilvánulásokban vétkes.
V. Azt a játékost, akit az alábbi szabálysértések valamelyikéért a játékvezető piros lappal végleg kiállította, csapata soron következő 6 mérkőzésén nem szerepelhet:
1.) Brutalitás, durva játék
Brutálisan játszik. Pl. kezét, könyökét fegyverként használja, könyököl, páros lábbal becsúszik, ellenfele testi épségét súlyosan veszélyezteti, sérülést, vagy súlyos sérülést okoz.

2.) Az ellenfél megrúgása, ellökése
Annak a labdarúgónak a büntetése, aki az ellenfelét a labda megszerzéséért, megtartásáért vagy megjátszásáért folytatott küzdelemben szándékosan, vagy nagy intenzitással megrúgja, letalpalja, rugó lábára rátart, őt szándékosan gáncsolja, ellöki, illetve ezek valamelyikére kísérletet tesz

3.) Az ellenfél leköpése, megütése
Az a labdarúgó, aki az ellenfelét leköpi, lefejeli, tenyérrel, kézzel, ököllel, karral, könyökkel vagy térddel, illetve valamilyen tárggyal (például: labdával, sípcsontvédő, vizes flakon, egyéb tárgy) megüti, vagy ezek valamelyikére kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el.

4.) A néző vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjének bántalmazása
Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a nézőt, a rendezőt, a mérkőzés más hivatalos résztvevőjét, vagy egyéb személyt a mérkőzés folyamán, előtt, után (mely történhet a játéktér és közel mellett illetve: a játéktér melletti területen, az öltözőhöz vezető folyosóban, illetve az öltöző közvetlen környezetében) - sértegeti vagy tettlegesen bántalmazza (játékvezetőt leköpi, tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz).

VI. Egyéb rendelkezés
Amennyiben valaki az ellenfelével szemben olyan szabálytalanságban vétkes, ahol sérülés is történik, akkor a büntetés súlyosbítható!
• Fegyelmi szankció a kispadon helyet foglaló hivatalos személyekkel is alkalmazható!
• Minden egyéb fegyelmi ügyben az MLSZ Fegyelmi szabályzata a mérvadó, mely alapján mérlegelendő az eltiltás mértéke.
• Szándékosan, felelőtlenül elkövetett rongálás esetén, a kár megtérítése a vétkest terhelik!

• Az a játékos, akit a Nemzeti Bajnokságában a játékvezetővel szemben erőszakos cselekedetért vagy súlyos sportszerűtlenségért tiltanak el, az eltiltása lejártáig nem szerepelhet az Perfect Change Alpokalja Kupán, az ilyen játékos szerepeltetése jogosulatlan játéknak minősül


Szentgotthárd, 2017. október 31.

          Gaál László                 Gaál Ákos
               JB. Elnök               Vers. biz. titkár

 

Kezdőlap     |     Kiírás     |     Csapatok     |     Sorsolás     |     Tabella     |    Fórum     |     Hírek
XXXII. Alpokalja Kupa © 2005-2018 | Készítette: füłe$